Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / โครงการตามพระราโชบายเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการตามพระราโชบายเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนสาธิตบางนาเป็นผู้แทนกลุ่ม 8 โรงเรียนเอกชนสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการตามพระราโชบายเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกิจกรรมเข้าฐานปฏิบัติการการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริที่ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ในวันนี้โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานในพิธีเปิดประสบการณ์ที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอนการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่มีคุณค่าจะมีประโยชน์และให้ประสบการณ์แก่นักเรียนอย่างมาก