Home / กิจกรรมของโรงเรียน / โรงเรียนสาธิตบางนาจัดกิจกรรม ตลาดนัดอาชีพทำให้นำพาอาชีพในฝันของเด็กๆ มากกว่า 14 อาชีพ

โรงเรียนสาธิตบางนาจัดกิจกรรม ตลาดนัดอาชีพทำให้นำพาอาชีพในฝันของเด็กๆ มากกว่า 14 อาชีพ