Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / โรงเรียนสาธิตบางนาได้รับรองให้เป็นโรงเรียน  Lighthouse School เป็นแห่งแรกในประเทศไทย

โรงเรียนสาธิตบางนาได้รับรองให้เป็นโรงเรียน  Lighthouse School เป็นแห่งแรกในประเทศไทย

วินาทีแห่งความภาคภูมิใจกับพวกเราชาวสาธิตบางนา


กับผลการประกาศว่า “Congratulations !! You are  the  Lighthouse  School” 


โรงเรียนสาธิตบางนาได้รับรองให้เป็นโรงเรียน  Lighthouse School ทั้งโรงเรียน 
(
อนุบาล – ประถมศึกษา – มัธยมศึกษา)


 เป็นแห่งแรกในประเทศไทย  โรงเรียนท้องถิ่นแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  และโรงเรียนลำดับที่ 172 ของโลก