Home / รอบรั้วโรงเรียน / โรงเรียนสาธิตบางนา ได้รับเชิญเข้าร่วมงาน EVENTS & FAIR 2017 DREAM SCHOOL

โรงเรียนสาธิตบางนา ได้รับเชิญเข้าร่วมงาน EVENTS & FAIR 2017 DREAM SCHOOL

โรงเรียนสาธิตบางนา ได้รับเชิญเข้าร่วมงาน EVENTS & FAIR 2017 DREAM SCHOOL ณ Seacon Square ศรีนครินทร์ โดย ท่าน หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เป็นประธานเปิดพิธี โครงการโรงเรียนในฝัน