Home / คนเก่งสาธิตบางนา / นางสาวปภาวดี สุขแนบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560

นางสาวปภาวดี สุขแนบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนสาธิตบางนาขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปภาวดี สุขแนบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ได้เข้ารับรางวัลนักเรียนพระราชทานปี 2560 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในวันเสาร์ ที่ 6 ตุลาคม 2561 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา