Home / กิจกรรมของโรงเรียน / วันมหาธีรราชเจ้า และพิธีเข้าประจำกองลูกเสือ – เนตรนารี

วันมหาธีรราชเจ้า และพิธีเข้าประจำกองลูกเสือ – เนตรนารี

โรงเรียนสาธิตบางนา ได้จัดพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า และพิธีเข้าประจำกองลูกเสือ – เนตรนารี ณ บริเวณหน้าเสาธงของโรงเรียน