Home / เกี่ยวกับโรงเรียน / Baby Game ครั้งที่ 17 26-12-2562

Baby Game ครั้งที่ 17 26-12-2562

โรงเรียนสาธิตบางนา จัดกีฬาการแข่งขัน Baby Game ครั้งที่ 17 ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน 1.เพื่อให้เด็กมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง 2.เพื่อให้เด็กได้รับความสนุกสนาน 3.เพื่อให้เด็กมีน้ำใจนักกีฬา การแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท ได้แก่ 1.วิ่งระยะทาง 40 เมตร 2.วิ่งผลัดห่วงยาง 3.วิ่งผลัด 4 x 10 เมตร 4. วิ่งกระสอบ 5. วิ่งวิบากผลัด 5.1. ทาแป้ง 2. ลงห่วง 3.วิ่งไป 10 เมตร 5.2 กินแอปเปิ้ล 2. วิ่งไป 10 เมตร 5.3 กินน้ำแดง 2. วิ่งซิกแซก 5.4 แต่งตัวกางเกง เสื้อ 2. วิ่งเข้าเส้นชัย 6. วิ่งเก็บบอลใส่ตะกร้า 7.วิ่งไม้พลอง 8. ปิดตาตีปี๊บ (นักเรียน /ครู/ผู้ปกครองร่วมแข่งด้วย) 9. ชักเย่อ (นักเรียน/ผู้ปกครองร่วมแข่งด้วย)

https://www.facebook.com/officialsatitbangnaschool/photos/?tab=album&album_id=2237258043242581