Merry Christmas 25-12-2562

โรงเรียนสาธิตบางนาจัดกิจกรรม Merry Christmas เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง ร้องเพลง ตอบคำถาม รวมสืบสานวัฒนธรรม…

โพสต์โดย Satit Bangna School โรงเรียนสาธิตบางนา เมื่อ วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2019