Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / MOU โรงเรียนสาธิตบางนากับโรงเรียนจิตราภัทร

MOU โรงเรียนสาธิตบางนากับโรงเรียนจิตราภัทร

วันนี้โรงเรียนสาธิตบางนาได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ กับโรงเรียนอนุบาลจิตราภัทร โดย ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตบางนา นายภาคินัย สุนทรวิภาต และ ดร.ครรชิต จุฑาพรมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจิตราภัทร ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโดยมีรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ทั้ง 2 โรงเรียนเป็นสักขีพยานบันทึกความร่วมมือครอบคลุมถึงการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และการส่งต่อนักเรียนที่จบการศึกษาไปยังโรงเรียนสาธิตบางนาบรรยากาศในการลงนามเป็นไปอย่างเป็นกัลยาณมิตร