Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / MOU โรงเรียนสาธิตบางนาและโรงเรียนอนุบาลเทพารักษ์

MOU โรงเรียนสาธิตบางนาและโรงเรียนอนุบาลเทพารักษ์

วันนี้โรงเรียนสาธิตบางนาได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ กับโรงเรียนอนุบาลเทพารักษ์ โดย ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตบางนา นายภาคินัย สุนทรวิภาต และ นางต้องจิตต์ จิตดี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทพารักษ์ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโดยมีรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ทั้ง 2 โรงเรียนเป็นสักขีพยานบันทึกความร่วมมือครอบคลุมถึงการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และการส่งต่อนักเรียนที่จบการศึกษาไปยังโรงเรียนสาธิตบางนาบรรยากาศในการลงนามเป็นไปอย่างเป็นกัลยาณมิตร