Home / กิจกรรมของโรงเรียน / MOU โรงเรียนสาธิตบางนา กับ สถานรับเลี้ยงเด็กบอสส์บุ๋น เบบี้โฮม

MOU โรงเรียนสาธิตบางนา กับ สถานรับเลี้ยงเด็กบอสส์บุ๋น เบบี้โฮม

วันนี้โรงเรียนสาธิตบางนาได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ กับสถานรับเลี้ยงเด็กบอสส์บุ๋น เบบี้โฮม โดย ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตบางนา นายภาคินัย สุนทรวิภาต และ ทนพ.ไพรัตน์ อุดมไพรพฤกษ์ ผู้อำนวยการ สถานรับเลี้ยงเด็กบอสส์บุ๋น เบบี้โฮม ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโดยมีรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ทั้ง 2 โรงเรียนเป็นสักขีพยานบันทึกความร่วมมือครอบคลุมถึงการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และการส่งต่อนักเรียนที่จบการศึกษาไปยังโรงเรียนสาธิตบางนาบรรยากาศในการลงนามเป็นไปอย่างเป็นกัลยาณมิตร