Home / กิจกรรมของโรงเรียน / MOU โรงเรียนสาธิตบางนา กับโรงเรียนนีโอชายด์หนูน้อย

MOU โรงเรียนสาธิตบางนา กับโรงเรียนนีโอชายด์หนูน้อย

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โรงเรียนสาธิตบางนา กับโรงเรียนอนุบาลนีโอชายด์หนูน้อย วันอังคาร ที่ 2 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนสาธิตบางนา