Breaking News

โครงการฮอร์ส นักเขียนน้อย ครั้งที่ 1 การประกวด HORSE YOUNG WRITER 1st ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เด็กหญิงเมฐิต์รินทร์ ประคองเพ็ชร ได้รับรางวัลพิเศษ …

Read More »

ขอแสดงความยินดี เด็กชายณัฎฐวี หว่างอุ่น ที่ได้รับรางวัลลำดับที่ 7 ระดับประเทศ จากการแข่งขันเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์

ขอแสดงความยินดีกับน้องแฮม ด.ช.ณัฎฐวี หว่างอุ่น นัก …

Read More »