Home / เกี่ยวกับโรงเรียน / Satit Bangna Family Day 28-02-2563

Satit Bangna Family Day 28-02-2563

STB Family Day ปิดกล่องชอล์ค
ปีการศึกษา 2562 ผู้ปกครองเข้าร่วมชมผลงานนักเรียนและร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง
เด็กๆดีใจที่พ่อแม่ มาชื่นชมและร่วมกิจกรรม ก่อนปิดภาคเรียน โรงเรียนนำเสนอศักยภาพของนักเรียนทุกระดับตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวมทั้งออกร้าน จัดกิจกรรม ให้กับผู้ปกครองและเด็กๆร่วมสนุกสนาน ทำให้ในปีนี้ คับคั่งจนแทบไม่มีที่จอดรถ ครับ ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านคณะกรรมการจัดงาน รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน เราคือครอบครัวสาธิตบางนา

STB Family Day ปิดกล่องชอล์ค ปีการศึกษา 2562 ผู้ปกครองเข้าร่วมชมผลงานนักเรียนและร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง…

โพสต์โดย Satit Bangna School โรงเรียนสาธิตบางนา เมื่อ วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2020