sport camp

โรงเรียนสาธิตบางนา จัดกิจกรรม sport camp 2019 ระหว่างวันที่ 18 – 21 มีนาคม 2562 และกิจกรรมพิเศษ วันที่ 21 มีนาคม 2562 เล่นเครื่องเล่นที่สวนสนุก Dream World พร้อมตะลุยเมืองหิมะ!!

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
18 มี.ค.ทักษะกีฬาว่ายน้ำ ทักษะกีฬามวย
19 มี.ค.ทักษะกีฬาฟุตบอล ทักษะกีฬาเปตอง
20 มี.ค.ทักษะการเอาตัวรอดทางน้ำ ทักษะกีฬา บาสเกตบอล 
21 มี.ค.สวนสนุก Dream World

แบ่งการฝึกออกเป็น 2 กลุ่ม
ระหว่างอายุ 6 ปี – 9 ปี
ระหว่างอายุ 10 ปี – 12 ปี