นักเรียนที่สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม Cambridge Assessment ในระดับเหรียญทอง

นักเรียนที่สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม Cambridge Assessment ในระดับเหรียญทอง