เกียรติบัตรการแสดงขับร้องประสานเสียงเพลง BANAHA เนื่องในงานวัน Open House ๒๕๖๓

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตบางนามอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่ร่วมแสดงพิธีงาน Open House ๒๕๖๓ ในชุดการแสดงการขับร้องประสานเสียงเพลง BANAHA ระดับชั้น ป.๔-๖ 

ครูผู้ฝึกสอน 

๑.นายกิตติวงศ์ นาโควงค์  

๒.นายพชร พูนพิพัฒนศรี  

๓.นายก้องเกียรติ จรพงศ์