เกียรติบัตรเข้าร่วมการแสดงจินตลีลา รากเรารากไทยโครงการสายสัมพันธ์เครือข่ายทางวิชาการ (MOU)

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่านักเรียนได้เข้าร่วมการแสดงจินตลีลา รากเรารากไทยโครงการสายสัมพันธ์เครือข่ายทางวิชาการ (MOU) ทางโรงเรียนสาธิตบางนาได้จัดโครงการสายสัมพันธ์เครือข่ายทางวิชาการ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างโรงเรียนสาธิตบางนาและเครือข่ายโรงเรียนต่างๆ ประกอบด้วย สถานรับเลี้ยงเด็กบอสบุ๋น เบบี้โฮม ,โรงเรียนอนุบาลจิตราภัทร, โรงเรียนอนุบาลนีโอชายด์หนูน้อย, โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์ศรีนครินทร์ ได้บันทึกตกลงร่วมมือทางวิชาการ ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ทั้งทางกิจกรรมด้านวิชาการ กิจกรรมด้านส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน กิจกรรมด้านส่งเสริมการศึกษาต่อ โดยร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นระยะเวลา ๒ ปี นับตั้งแต่๑๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป