เกียรติบัตร โครงการ Art Creative Movement

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตบางนา ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ร่วมแสดงพิธีเปิดงานโครงการสายสัมพันธ์เครือข่ายทางวิชาการและนักเรียนที่เข้าค่ายกิจกรรมArt Creative Movement ค่ายกิจกรรม Art Creative Movement นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่๑-๖ เด็กๆได้เรียนรู้และสนุกกับกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมประดิษฐ์หน้ากากแฟนซี Art & Craft สร้างสรรค์ผลงานกล้องถ่ายภาพ และ Flip book ค่ายกิจกรรม Art Creative Movement 

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยนาฎศิลป์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่๑-๖ เด็กๆได้เรียนรู้และสนุกกับการรับชมการสาธิตการเล่นโขนเบื้องต้นจากนักศึกษาวิทยาลัยนาฎศิลป์ และชมการแสดงโขนตอน "ยกรบ" ค่ายกิจกรรม Art Creative Movement 

วันที่๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ หอภาพยนตร์(เมืองมายา) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่๑-๖ เด็กๆได้เรียนรู้และสนุกกับการเข้าชมภาพยนตร์การ์ตูนเรื่อง "Inside Out" พร้อมกับร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับภาพยนต์ และเข้าชมพิพิธภัณฑ์หอภาพยนตร์เมืองมายา  ค่ายกิจกรรม Art Creative Movement นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่๑-๖ เด็กๆได้เรียนรู้และสนุกกับกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมประดิษฐ์หน้ากากแฟนซี Art & Craft สร้างสรรค์ผลงานกล้องถ่ายภาพ และ Flip book