นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน (HSK) ระดับ 1 ได้ 100 คะแนนเต็ม

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน (HSK) ระดับ 1 ได้ 100 คะแนนเต็ม